Secretaris

home-document-iconAls secretaris kan ik uw cliëntenraad of medezeggenschapsraad ondersteunen op secretarieel, organisatorisch en eventueel beleidsmatig gebied, met als doel de optimale functionering van het medezeggenschapsorgaan. Ik heb inmiddels een aantal jaar ervaring. Ik werk met veel plezier voor de Wmo Cliëntenraad Utrecht. Dit inspirerende werk wil ik ook graag voor uw organisatie doen!

Geen reacties

Cancel