Je ergeren aan spelfouten zegt iets over je karakter


“Ga terug naar school en leer leestekens te gebruiken, sukkel”, reageert een anonieme gebruiker onder een artikel op Scientias.nl op het commentaar van een andere bezoeker. Hij heeft gelijk, want de persoon in kwestie gebruikt amper leestekens, maar is deze taalagent ook niet een beetje een lomperik? Misschien wel, bewijst recent onderzoek. 

Nieuw onderzoek van de universiteit van Michigan wijst uit dat mensen die gevoelig zijn voor typefouten en spellingsfouten in het dagelijks leven minder aangename personen zijn. 83 proefpersonen lazen verschillende e-mails met typefouten (bijv. ovre in plaats van over), grammaticale fouten en zonder spellingsfouten. Aan het eind mochten de proefpersonen de schrijvers beoordelen op intelligentie, vriendelijkheid en andere factoren.

De extraverte proefpersonen konden door de spelfouten heen prikken, terwijl de introverten zich irriteerden aan de spelfouten. De minder aardige proefpersonen ergerden zich juist aan de grammaticale fouten. In de Nederlandse taal is een grammaticale fout bijvoorbeeld een d/dt-fout. De onderzoekers menen dat dit komt omdat deze proefpersonen afwijkingen minder goed kunnen tolereren. Meer gewetensvolle en gesloten proefpersonen waren juist weer gevoeliger voor typefouten.

De onderzoekers beweren in het paper dat er een duidelijke relatie is tussen taal en persoonlijkheid. De manier waarop iemand taal gebruikt, zegt iets over zijn karakter. “Dit betekent dat de ene lezer een e-mail anders interpreteert dan de andere lezer”, concludeert professor Julie Boland.

Tim Kraaijvanger

Uit: Scientias, april 2016