Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken


De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te verbeteren. Inmiddels is de profielopleiding Cosmetische geneeskunde erkend door de KNMG en sinds kort is er een Kwaliteitskader cosmetische geneeskunde. Ontwikkelingen waar niet alle betrokken partijen even gelukkig mee zijn.

Regelmatig verschijnen er in de media berichten over complicaties van slecht uitgevoerde cosmetische behandelingen. In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiënten met complicaties na een cosmetische behandeling met een filler. In 2016 luidden plastisch chirurgen de noodklok over complicaties van behandelingen door basisartsen die zich cosmetisch arts noemen. Medisch Contact berichtte destijds dat 80 procent van de plastisch chirurgen elke maand patiënten ziet met ernstige complicaties door ondeskundig handelen. In het NTvG viel begin 2019 te lezen dat het aantal cosmetische behandelingen met fillers jaarlijks toeneemt en daarmee de incidentie van bijwerkingen en complicaties. En begin januari 2020 uitten artsen in een uitzending van tv-programma Radar nogmaals hun zorgen over cosmetische ingrepen door ‘onbevoegden’.

Al in 2013 stuurde de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, een brief aan de Tweede Kamer om deze wanpraktijken een halt toe te roepen. Zij pleitte voor maatregelen om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te verbeteren en het publiek beter te informeren. Helaas is er op dit gebied nog steeds veel te doen…

Lorette Harbers

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4800